solucions de finançament per empreses.

Això mateix, tenim totes les solucions de finançament per empreses i per aquest motiu, ens focalitzem en el creixement i en cada projecte empresarial.

Diferents opcions de finançament alternatiu amb un sol clic. A més, estalvia temps i maximitza les possibles solucions de manera automàtica.

Desenvolupem el creixement del teu projecte.

finançament a LLARG TERMINI per empreses.

Estalvia temps y maximitza les possibles solucions de finançament. 

Descobreix totes les oportunitats a les quals el teu negoci pot accedir de manera àgil i en un moment. 

A més, pots veure, totes les solucions de finançament a llarg termini per empreses. Com a resultat, et permetrà aconseguir el creixement, la innovació o la digitalització del teu negoci. 

És una solució directa de finançament per empreses alternativa a la banca mitjançant fonts privats.

AVANTATGES:

 1. Noves fonts de finançament complementàries a la tradicional.
 2. Permet dissenyar solucions amb mesures flexibles,per tal que s’adaptin al projecte amb el perfil correcte (estructura, remuneració, venciment etc.)
 3. No exposat als mercats de crèdit.Evitant volatilitat i finestra d’accés.

Leasing — A canvi del pagament d’un cànon financer pel termini establert al contracte, l’empresa pot fer ús d’aquest l’actiu. 

AVANTATGES:

 1. Permet reduir els impostos perquè comprar o alquilar mitjançant lísing és considerat una despesa i redueix el compte de beneficis.
 2. Permet renovar el bé freqüentment per tant de proveir l’empresa de noves eines més modernes i actualitzades.
 3. Permet reduir el deute en cas d’insolvència mitjançant la devolució del bé llogat i la cancel·lació del contracte. Aquesta opció elimina la possibilitat que el banc embargui els bens i a més es mantingui el deute, dos fets que succeeixen quan la compra es realitza a través d’un préstec hipotecari i no es pot fer front als pagaments.

Renting — es tracta d’un contracte de lloguer de bens a mitjà i llarg termini, en el qual la compra no es obligatòria. S’abona un lloguer durant el termini de vigència del contracte.

AVANTATGES:

 1. L’empresa no ha d’ocupar-se de les despeses derivades de l’ús com el manteniment o les assegurances.
 2. Les quotes de l’arrendament son 100% deduïbles al IRPF perquè fiscalment és considerat una despesa.
 3. Permet reduir el deute en cas d’insolvència mitjançant la devolució del bé llogat i la cancel·lació del contracte.
 4. Permet renovar el bé freqüentment per tant de proveir l’empresa de noves eines més modernes i actualitzades.

Crowdlending — És una forma de finançament que consisteix a utilitzar el capital de un gran nombre d’individus a partir de petites aportacions de capital.

AVANTATGES:

 1. Visibilitat i potent eina de comunicació.Permet als diferents inversors formar part del projecte focalitzant a l’economia real.
 2. Rapidesa. Les entitats financeres han aprofitat les noves tecnologies i les han adaptat als seus negocis per tal de realitzar operacions online.

Subvencions i ajuts — Connectem amb ajuts en l’àmbit nacional, autonòmic, europeu i pimes. Fins i tot podem connectar amb ajuts per la innovació i el desenvolupament, procés de digitalització entre d’altres.

AVANTATGES:

 1. Millora la rendibilitat de les inversions. Els ajuts acostumen a ser un percentatge de la inversió realitzada.
 2. Imatge de l’empresa innovadora. Aquesta pot ser publicitada per rebre alguna subvenció o cas d’èxit.
 3. Millora de compte de resultats.
 4. Permet planificar les inversions. La memòria tècnica de sol·licitud de projecte permet assignar i imputar les principals despeses de cada projecte.
 5. Control de costos per projecte. La memòria tècnica de sol·licitud de projecte permet assignar i imputar les principals despeses de cada projecte.

FINANÇAMENT empreses
a CURT TERMINI.

Estabilitza els fluxos de caixa entrant de la teva empresa per gestionar millor el “Financial Planning”

De la mateixa manera, podràs accedir fàcilment a totes les solucions de finançament del circulant el teu negoci. 

Ja que existeix un gran nombre de productes dins del Marketplace, hi ha més possibilitats d’èxit per trobar les solucions de finançament per pimes de manera directa. 

Avançament factures — L’avançament de factures es un mètode financer que utilitzen les empreses per cobrar les factures dels seus clients de manera anticipada.

AVANTATGES:

 1. Liquiditat immediata per gestionar el circulant.
 2. Simplificació a la gestió del cobrament..
 3. Servei recurrent.Permet sol·licitar l’avançament de les factures dels deutors classificats de manera recurrent. 

Descompte comercial — Permet a la teva empresa disposar en tot moment de la liquiditat necessària per confrontar les despeses del negoci.

AVANTATGES: 

 1. Flexibilitat ja que només hauràs de realitzar descomptes en aquells pagres que consideris necessari. 

  2. Reducció del saldo dels clients i disminuir els terminis de cobrament. Amb això, millors ràdios de balançament

  Permet accedir amb més agilitat a un altre tipus de finançament.

Factoring — Cobrar anticipadament l’import dels deutes pot suposar un gran ajut per una pime o un negoci.

AVANTATGES:

 1. Sense garantia personal.
 2. Diversificació del finançament.
 3. Redueix la ràtio d’endeutament.
 4. Rotació més alta dels actius a curt termini.
 5. Cobertura davant del risc amb el mètode “sense recurs”.
 6. Externalitza la gestió del cobrament activant una línia de factoringcedint els drets comercials (factures, pagarés, certificació obra, etc.) a favor d’una entitat.
 7. Ràpid y 100% digitalavança els crèdits sense sortir de l’empresa en 24/48 hores.

Confirming — És un sistema de gestió de pagament a proveïdors en el qual es permet a aquest avançar el cobrament de les seves factures en lloc d’esperar a la data de venciment pactat amb l’empresa. 

AVANTATGES:

 1. Millor relació amb proveïdors.
 2. Recolzant els proveïdors oferint-los una forma de finançament diversa al sistema tradicional.
 3.  Millor negociació i benefici de descomptes per pagament avançat.
 4.  Externalitza la gestió del pagament estalviant les despeses de gestió dels pagaments.
 5.  Ajornament dels pagaments.
 6.  Despeses financeres deduïbles als impostos sobre societats.
Trobem solucions de finançament per empreses.

avantatges del finançament alternatiu.

A part de ser vies alternatives, aquestes solucions de finançament per empreses, tenen directament altres avantatges molt rellevants associades. D’aquesta manera, per exemple, a l’hora de reestructurar un deute de l’empresa i poder invertir en creixement i innovació.

1. DIVERSIFICACIÓ DE Les fonts de finançament

De fet, el finançament alternatiu es complementàries al bancari , es a dir, al finançament tradicional, per això permet reduir el risc exposat.

2. RAPIDESA I AGILITAT ALS PROCESSOS

Així, posem a la teva disposició els instruments digitals necessaris per tal que la gestió de la documentació sigui eficient.

3 . VISIBILITAT A LA TEVA EMPRESA

D’aquesta manera, permet que els diversos inversors formin part del projecte posant-hi el focus en una economia real i fent-los partícips del projecte.

Delegació Madrid - Plaza Pablo Ruiz Picasso, Pº de la Castellana, 89 - 28046
Delegació Barcelona - Avinguda Diagonal, 452, 08006 - Cambra de Barcelona

ca
Close Bitnami banner
Bitnami