solucions de finançament per empreses.

Això mateix, tenim totes les solucions de finançament per empreses i per aquest motiu, ens focalitzem en el creixement i en cada projecte empresarial.

Diferents opcions de finançament alternatiu amb un sol clic. A més, estalvia temps i maximitza les possibles solucions de manera automàtica.

Desenvolupem el creixement del teu projecte.

Finançament CREIXEMENT
per empreses.

Estalvia temps y maximitza les possibles solucions de finançament. 

Descobreix totes les oportunitats a les quals el teu negoci pot accedir de manera àgil i en un moment. 

A més, pots veure, totes les solucions de finançament a llarg termini per empreses. Com a resultat, et permetrà aconseguir el creixement, la innovació o la digitalització del teu negoci. 

És una solució directa de finançament per empreses alternativa a la banca mitjançant fonts privats.

AVANTATGES:

 1. Noves fonts de finançament complementàries a la tradicional.
 2. Permet dissenyar solucions amb mesures flexibles,per tal que s’adaptin al projecte amb el perfil correcte (estructura, remuneració, venciment etc.)
 3. No exposat als mercats de crèdit.Evitant volatilitat i finestra d’accés.

Crowdlending — És una forma de finançament que consisteix a utilitzar el capital de un gran nombre d’individus a partir de petites aportacions de capital.

AVANTATGES:

 1. Visibilitat i potent eina de comunicació.Permet als diferents inversors formar part del projecte focalitzant a l’economia real.
 2. Rapidesa. Les entitats financeres han aprofitat les noves tecnologies i les han adaptat als seus negocis per tal de realitzar operacions online.

prestem participatiu que no requereix garnaties ni avals, sinó un excel·lent pla de viabilitat.

ENISA aconsegueix una participació en els beneficis de l'empresa finançada, juntament amb el cobrament d'uns interessos, els quals estan (en part) vinculats a l'evolució economicofinancera de l'empresa.

 Es tracta així d'una mena de fórmula intermèdia entre el tradicional préstec a llarg termini i el capital risc.

Leasing — A canvi del pagament d’un cànon financer pel termini establert al contracte, l’empresa pot fer ús d’aquest l’actiu. 

AVANTATGES:

 1. Permet reduir els impostos perquè comprar o alquilar mitjançant lísing és considerat una despesa i redueix el compte de beneficis.
 2. Permet renovar el bé freqüentment per tant de proveir l’empresa de noves eines més modernes i actualitzades.
 3. Permet reduir el deute en cas d’insolvència mitjançant la devolució del bé llogat i la cancel·lació del contracte. Aquesta opció elimina la possibilitat que el banc embargui els bens i a més es mantingui el deute, dos fets que succeeixen quan la compra es realitza a través d’un préstec hipotecari i no es pot fer front als pagaments.

Renting — es tracta d’un contracte de lloguer de bens a mitjà i llarg termini, en el qual la compra no es obligatòria. S’abona un lloguer durant el termini de vigència del contracte.

AVANTATGES:

 1. L’empresa no ha d’ocupar-se de les despeses derivades de l’ús com el manteniment o les assegurances.
 2. Les quotes de l’arrendament son 100% deduïbles al IRPF perquè fiscalment és considerat una despesa.
 3. Permet reduir el deute en cas d’insolvència mitjançant la devolució del bé llogat i la cancel·lació del contracte.
 4. Permet renovar el bé freqüentment per tant de proveir l’empresa de noves eines més modernes i actualitzades.

FINANCIACIÓN
PER EMPRESES
CIRCOLANT

Estabilitza els fluxos de caixa entrant de la teva empresa per gestionar millor el “Financial Planning”

De la mateixa manera, podràs accedir fàcilment a totes les solucions de finançament del circulant el teu negoci. 

Ja que existeix un gran nombre de productes dins del Marketplace, hi ha més possibilitats d’èxit per trobar les solucions de finançament per pimes de manera directa. 

 El el avançament de factures permet generar liquiditat immediata, anticipant els deutors comercials pendent de cobrament. Fins al 90% del cobrament de les factures dels clients –empreses i administració pública– que paguen amb transferència bancària, recbis, pagarés. 

AVANTATGES:

 1. Liquiditat inmediata per gestionar els teus compromisos de pagament.
 2. Simplificació a la gestió del cobrament..
 3. Servei puntual o recurrent. Permet sol·licitar l'avançament de les factures dels deutors segons les necessitats de l'empresa.
 4. Ràpid y 100% digitalavança els crèdits sense sortir de l’empresa en 24/48 hores.

 Realitza una cessió temporal dels drets de cobraments dels clients per obtenir liquiditat immediata.

AVANTATGES:

 1. Sense garantia personal.
 2. Diversificació del finançament.
 3. Redueix la ràtio d'endeutament i cobertura davant el risc d'impagament con la opción sin recurso.
 4. Rotació més alta dels actius a curt termini.
 5. Externalitza la gestió del cobrament activant una línia de factoringcedint els drets comercials (factures, pagarés, certificació obra, etc.) a favor d’una entitat.
 6. Ràpid y 100% digitalavança els crèdits sense sortir de l’empresa en 24/48 hores.

Servei financer que permet gestionar els pagaments d'una empresa als proveïdors. L'entitat financera que ofereix el Confirming avança l'import de la factura en qüestió al proveïdor, que podrà cobrar aquesta factura de manera anticipada finançant-la, abans de la data de venciment.

AVANTATGES:

 1. Millor relació amb proveïdors.
 2. Recolzant els proveïdors oferint-los una forma de finançament diversa al sistema tradicional.
 3.  Millor negociació i benefici de descomptes per pagament avançat.
 4.  Externalitza la gestió del pagament estalviant les despeses de gestió dels pagaments.
 5.  Ajornament dels pagaments.
 6.  Despeses financeres deduïbles als impostos sobre societats.

Finançament basada en ingressos, devolució flexible que s'acomoda a l'evolució de les vendes.

AVANTATGES:

 1. Rápid y agil.
 2. 100% digital.
 3. Pagamentflexibles segons l'evolució de les vendes. 
 4. Sense garanties personals.
 5. Sense diluïció de capital 
 6. Sense CIRBE.
Trobem solucions de finançament per empreses.

avantatges del finançament alternatiu.

A part de ser vies alternatives, aquestes solucions de finançament per empreses, tenen directament altres avantatges molt rellevants associades. D’aquesta manera, per exemple, a l’hora de reestructurar un deute de l’empresa i poder invertir en creixement i innovació.

DIVERSIFICACIÓN DE LAs fuentes de financiación

De fet, el finançament alternatiu es complementàries al bancari , es a dir, al finançament tradicional, per això permet reduir el risc exposat.

RAPIDEZ Y AGILIDAD EN LOS PROCESOS

Així, posem a la teva disposició els instruments digitals necessaris per tal que la gestió de la documentació sigui eficient.

VISIBILIDAD A TU EMPRESA Y PROYECTOS

D’aquesta manera, permet que els diversos inversors formin part del projecte posant-hi el focus en una economia real i fent-los partícips del projecte.

Delegació Madrid
Plaza Pablo Ruiz Picasso, Pº de la Castellana, 89
Delegació Barcelona
Avinguda Diagonal, 452, - Cambra de Barcelona

ca
Close Bitnami banner
Bitnami